PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên thân mến, Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Đại học trong đơn vị, bạn cho biết ý kiến về học phần đã học, về việc giảng dạy của giảng viên và sự hài lòng của bạn đối với việc tổ chức học tập của Viện và Nhà trường. Bạn hãy đọc các mục trong tờ phiếu này và cho biết mức độ đồng ý/không đồng ý của mình .
Thang đánh giá:
1 Hoàn toàn không đồng ý
2 Cơ bản không đồng ý
3 Không ý kiến
4 Cơ bản đồng ý
5 Hoàn toàn đồng ý

I. Tổ chức thực hiện học phần

II. Chương trình học phần

III. Hoạt động giảng dạy

IV. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

Một số ý kiến khác

Bạn có hài lòng khi đến:

2.Phòng thu học phí của Viện ĐTCLC (Phòng 213B.A4)

Cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của bạn !